Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра фінансів і кредиту

Погріщук Галина Борисівна

Завідувач кафедри,
доцент, кандидат економічних наук


У 1993 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів ТАНГ у 2000 році. Кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища» захистила у 2005 році за спеціальністю 08.04.01 - «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Міністерством освіти і науки України 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінанси. З вересня 2013 року завідувач кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Коло наукових інтересів: проблеми фінансування охорони довкілля, розвиток фінансової системи України. Автор понад 50 наукових праць, з них трьох монографій, підручників та навчальних посібників.


Волощук Руслан Євгенович

Старший викладач
кандидат економічних наук


В 2000 році закінчив Одеський державний економічний університет та отримав диплом магістра за спеціальністю „Фінанси". З 2000 р. по 2006 р. займався підприємницькою діяльністю. З липня 2006 року по жовтень 2008 року працював в Державній податковій інспекції у м. Вінниці на посадах державного податкового інспектора та старшого державного податкового ревізора-інспектора управління погашення прострочених податкових зобов'язань. Коло наукових інтересів : адміністрування податків в Україні.


Гончаренко Аліса Іванівна

Викладач
.


1999 р. закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіст-менеджер. З 2002 р. працює у ВІЕ ТНЕУ на кафедрі «Фінанси і кредит». В даний час займається питаннями, які пов'язані з розширеним відтворенням сільського господарства.


Добіжа Наталія Володимирівна

Доцент,
кандидат економічних наук


Освіта вища економічна, у 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування і розвиток технічної бази сільськогосподарських підприємств» зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 10 років. З вересня 2013 року виконує обов'язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Коло наукових інтересів: страхування сільськогосподарських підприємств.


Клівіденко Людмила Миколаївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 1976 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Протягом 20 років працювала на провідних посадах у підприємствах м. Вінниці, Хмільника, Мозиря (Білорусь). З 1997 року викладач Вінницького торговельно-економічного інституту. Стаж роботи у вищих навчальних закладах 16 років. Коло наукових інтересів: фінансове забезпечення соціального захисту населення України.


Мацедонська Наталья Вікторівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2000 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, отримавши диплом економіста з обліку та аудиту з відзнакою. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Стаж роботи у вищих навчальних закладах 13 років. З 2014 року працює на посаді доцента кафедри фінанси і кредит ВННІЕ ТНЕУ. Автор більше 40 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: податковий менеджмент та фінансова безпека держави.


Мирончук Вікторія Михайлівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2002 році з відзнакою закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Банківська справа». З 2002 року і до теперішнього часу працює на кафедрі фінансів і кредиту ВННІЕ ТНЕУ. У 2013 році закінчила аспірантуру Хмельницького національного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів: новітні тенденції, проблеми та перспективи розвитку вітчизняної фінансової та банківської системи.


Нагайчук Вікторія Валеріївна

Доцент,
кандидат економічних наук


Освіта – вища економічна, у 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту, економіста з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). У 2008 році у ВТЕІ КНТЕУ отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Філологія» (англійська мова) та здобула кваліфікацію бакалавра з філології. У вересні 2009 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. У 2013 році закінчила аспірантуру Вінницького національного аграрного університету та 30 серпня 2013 року в спеціалізованій вченій раді Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості». На підставі рішення Атестаційної колегії від 21 листопада 2013 року отримала підтвердження про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук. З 2014 року дотепер працює на посаді доцента кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінанси і кредит. Нагайчук В. В. опублікувала понад 70 науково-методичних праць, у тому числі більше 20 статей у провідних фахових виданнях України (з них 5 статей у фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз), 2 монографії та 20 праць навчально-методичного характеру (у тому числі 1 авторський навчальний посібник). Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Фінанси суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності». Коло наукових інтересів: удосконалення організації державного фінансового контролю в Україні, теорія та практика міжнародного корпоративного фінансування.


Підгаєць Сергій Васильович

Старший викладач,
кандидат економічних наук


Освіта вища економічна. Магістр з фінансів (закінчив з відзнакою Тернопільський національний економічний університет, 2009). У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: сучасна фінансова система України, розвиток державно-приватного партнерства в Україні.


Руденко Вікторія Василівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2006 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, отримавши диплом магістра з фінансів, економіста-фінансиста з відзнакою. Протягом 2006-2012 років працювала на посаді асистента кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Протягом 2008-2012 років навчалася в аспірантурі ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за спеціальністю 08.00.08 гроші, фінанси і кредит. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств”, а у 2013 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З 2012 року працює на посаді викладача кафедри “Фінанси і кредит” ВІЕ ТНЕУ. Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: фінансовий та інвестиційний менеджмент на підприємствах.


Семцов Володимир Михайлович

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2005 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Фінанси" та здобув кваліфікацію магістр з фінансів. В 2011 р. закінчив аспірантуру Вінницького національного технічного університету та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Протягом 2005-2012 рр. працював в органах Казначейства України. Коло наукових інтересів: неоінституціоналізм.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Штефан Людмила Борисівна

Доцент,
кандидат економічних наук


Закінчила з відзнакою економічний факультет Вінницького державного технічного університету в 1997 р. за спеціальністю „Менеджмент у виробничій сфері”. До 2000 р. працювала економістом. В 2000 р. вступила до аспірантури ВДТУ. В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію. Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми функціонування банківської системи України.


Чопляк Ірина Анатоліївна

Викладач
.


У 2015 році закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит», ОКР «магістр». Працює над написанням кандидатської дисертації. Автор більше 20 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: державні та місцеві фінанси, організація діяльності фінансових органів.


Цуркан Світлана Федорівна

Старший лаборант
.


Освіта вища економічна. У 2014 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.


«Фінансова наука – це сфера знань, що заслуговує

уважного вивчення частково через теоретичну

важливість цієї науки для загальної освіти, а частково -

через широке застосування її на практиці. Особливо

важливе значення вона має для всіх тих, хто прямо – як

чиновник чи член виконавчої чи законодавчої влади –

чи опосередковано – через своє право голосувати – може

впливати на суспільне життя»

К. Берг

Напрямки роботи кафедри

Кафедра фінансів і кредиту здійснює підготовку за такими ступенями вищої освіти: «бакалавр» та «магістр».

Основні напрямки роботи кафедри:

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідна робота;
 • організаційно-методична робота;
 • громадська робота;
 • робота з виховання студентів.

Наукова робота

Науково-дослідна робота на кафедрі фінансів і кредиту є невід’ємною частиною підготовки майбутніх фахівців. Вона має різноманітний характер, спрямований на дослідження основних складових фінансів, банківської справи та страхування.

Варто зазначити, що значна увага у дослідженнях науковців кафедри приділена фінансовим проблемам органів місцевого самоврядування, оптимізації системи видатків державного і місцевих бюджетів, реформування бюджетної системи та шляхів зміцнення державних фінансів тощо.

До провадження науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, які мають змогу приймати участь у щорічних студентських наукових конференціях та олімпіадах, дискусійних гуртках, в процесі роботи яких розглядаються і обговорюються складні та актуальні питання теорії і практики фінансів, банківської справи та страхування. Дослідження здійснюється ними при підготовці магістерських робіт.

Кафедра розташована на 3-му поверсі, кабінет № 311
 • Аналіз господарської діяльності
 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Бюджетний менеджмент
 • Гроші та кредит
 • Державний кредит
 • Державний фінансовий контроль
 • Економічний аналіз
 • Інвестування
 • Казначейська система виконання державного бюджету
 • Казначейська справа
 • Методика викладання фінансової грамотності
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін
 • Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини
 • Місцеві фінанси
 • Муніципальні фінанси
 • Наукові основи оподаткування
 • Організація діяльності фінансових органів
 • Основи наукових досліджень
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Система касового виконання бюджету
 • Соціальна відповідальність
 • Соціальне страхування
 • Страховий менеджмент
 • Страхування
 • Управління державним боргом
 • Управління державними доходами та видатками
 • Управління державними та місцевими фінансами
 • Фінанси
 • Фінанси державно – приватного партнерства
 • Фінанси домогосподарств
 • Фінанси зарубіжних країн
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова безпека
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий ринок
 • Фіскальне адміністрування

Кафедра фінансів і кредиту була створена у 1999 році. Необхідність створення кафедри передусім обумовлена потребою підготовки висококваліфікованих фахівців з фінансів для Подільського регіону.

Першим завідувачем кафедри стала В.С. Лемешкова. У період з 2002-2009 рр. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент О.І. Марченко, під час завідування якої відбулось становлення кафедри, закладені підвалини подальшого розвитку.

Протягом 2009-2013 рр. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Т.В. Красільнік.

З вересня 2013 р. по теперішній час – на чолі кафедри кандидат економічних наук, доцент Г.Б. Погріщук.

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані працівники кафедри, серед яких: к.е.н., доцент В.М. Мирончук, к.е.н., доцент В.В. Нагайчук, к.е.н., доцент Н.В. Мацедонська, к.е.н., старший викладач С.В. Підгаєць, к.е.н., доцент В.М. Семцов, к.е.н., доцент Л.Б. Штефан, к.е.н., старший викладач Р.Є. Волощук, викладач А.І. Гончаренко, к.е.н., доцент Л.М. Клівіденко, к.е.н. доцент В.В. Руденко.

Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть активну участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних установах міста та області. Кафедра активно співпрацює з установами, підприємствами усіх форм власності з метою якісної професійної практичної підготовки фахівців.

Сьогодні кафедра фінансів і кредиту – це згуртований колектив, метою якого є підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних аналітично мислити, практично діяти та розв’язувати складні фінансові проблеми на всіх рівнях управління.

Бюджетний менеджмент: підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль: Крок, 2015. - 522 с.

Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об’єкта управління, системи управління бюджетом. Акцентовано увагу на окремих складових бюджетного менеджменту, зокрема, бюджетному плануванні, виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній звітності, контролі за виконанням бюджетів усіх рівнів, охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено світовий досвід бюджетного менеджменту та можливості його застосування в Україні. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів та усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.


Рекомендовано Вченою радою Тернопільського національного економічного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №10 від 29 квітня 2015 р.)

ISBN 9786176922957

В. В. Нагайчук. Державний фінансовий контроль. Практикум : навчальний посібник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 192 с.

Посібник охоплює дванадцять основних тем і висвітлює у доступній формі теоретико-правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю, а також контроль за виконанням бюджетів та дотриманням кошторисної дисципліни бюджетних установ та організацій. Наприкінці кожної з тем подано питання для самоконтролю, завдання різні за змістом та рівнем складності, рекомендовано літературу. У навчальному посібнику передбачено методичні поради щодо виконання комплексного практичного індивідуального завдання, тематику самостійної роботи студентів, глосарій. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів для самостійного опрацювання тем, викладачів для проведення практичних занять. Рекомендовано Науково-методичною радою Тернопільського національного економічного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 5 від 20 квітня 2015 р.).


ISBN 978-617-7230-22-8

Інвестування: навч. посібник / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко. – Тернопіль : Крок, 2014. – 280 с.

У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії інвестицій та особливості їх реалізації у практичній діяльності. У ньому досліджено сутність і основні форми інвестицій, визначено концептуальні засади інвестиційної діяльності та специфіку її здійснення і фінансування різними суб’єктами, розглянуто методи оцінки ефективності реалізації реальних і фінансових інвестицій, а також обґрунтовано підходи до управління інвестиційною діяльністю. Структурно навчальний посібник побудований так, що дозволяє студенту отримати повну інформацію щодо дисципліни «Інвестування» і складається з 9 розділів. До кожного розділу додається список запитань для самоперевірки та тести для самоконтролю, для окремих розділів передбачено практичні завдання, що повинні активізувати самостійну роботу студентів, а у кінці посібника наведено список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, які регламентують відносини у сфері інвестування. Розраховано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців. Навчальний посібник також буде корисний спеціалістам-практикам.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-17906 від 11.11.2014 р.

ISBN 978-617-692-250-6

Нагайчук Вікторія Валеріївна. Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства : монографія / В. В. Нагайчук. – Київ : Центр ДЗК, 2014. – 168 с.

Пропонована монографія – одна із перших наукових праць, у якій на системній основі всебічно досліджується якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства. У роботі наведено авторське тлумачення категорії «якість прибутку», удосконалено класифікацію якості прибутку за різними класифікаційними ознаками, що сприятиме кращому розумінню економічної сутності та значення якості прибутку як об’єкта управління, розроблено методичний підхід до вимірювання якості прибутку, який ґрунтується на використанні абсолютних, відносних показників, показників ліквідності та платоспроможності, коефіцієнта якості загального прибутку та коефіцієнтів якості його складових елементів, що надає змогу оцінити якість формування, розподілу та використання прибутку, визначити напрями подальшої інноваційно-інвестиційної діяльності та загальну стратегію розвитку підприємства. В процесі дослідження запропоновано концепцію побудови системи управління якістю прибутку на підприємстві. Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться питаннями управління якістю прибутку підприємства. Друкується за рішенням Вченої ради ТНЕУ (протокол № 8 від 30 травня 2014 р.)


ISBN 978-617-7175-11-6

Маркіна І. А., Мацедонська Н. В. Управління підприємствами на ринку харчової продукції: інформаційний аспект: Монографія. - Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. - 228 с.

Монографія присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням управління підприємствами на ринку харчової продукції, зокрема інформаційному аспекту. В роботі актуалізовано теоретико-методологічні основи управління підприємствами на ринку харчової продукції в умовах реформування ринкової економіки; здійснено теоретичне обґрунтування сутності та складових процесу управління підприємством харчової промисловості за рахунок використання інформаційних технологій; узагальнено поняттєво-категоріальний апарат; систематизовано типові ознаки підприємств харчового підкомплексу економіки України і виявлено їхню специфіку з погляду підвищення ефективності управління; розроблено модель і уточнено системний опис інформаційних систем, що надає змогу формалізовано представити завдання підвищення ефективності управління підприємствами на ринку харчової продукції; визначено і описано ключові атрибути елементів моделі інформаційної системи для модернізації управління олійно-жировими підприємствами; структуровано, формалізовано та обґрунтовано система принципів формування інформаційної моделі управління підприємствами; висвітлено існуючий інструментарій управління підприємствами з використанням інформаційних та інтернет-технологій; сформульовано типові завдання, які визначають концептуальний підхід щодо вибору рішення відносно інформаційних та інтернет-технологій для підприємств галузі; розроблено підхід до класифікації інформаційних та інтернет-технологій; розроблено організаційно-методичні рекомендації щодо використання інформаційних та інтернет-технологій для підвищення ефективності управління підприємствами харчового ринку; розроблено організаційні рекомендації щодо вибору підходу до впровадження інформаційних та інтернет-технологій для підвищення ефективності управління підприємствами галузі; уточнено етапи розробки і впровадження інформаційних систем для підвищення ефективності управління підприємствами харчової продукції; визначено необхідну структурну підтримку процесу розробки і впровадження інформаційних систем для підвищення ефективності управління підприємствами харчового підкомплексу; сформовано модель єдиного інформаційного простору підприємства; визначено напрями підвищення ефективності управління підприємством на ринку харчової продукції; запропоновано комплексний підхід до оцінки ефективності функціонування інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку харчової продукції; розроблено систему показників оцінки ефективності функціонування інформаційних систем та інтернет-технологій; проведено порівняння методів оцінки інвестиційних проектів інформаційних систем та інтернет- технологій на підприємствах харчової галузі в Україні. Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також для наукових працівників і тих, хто цікавиться інформаційним аспектом управління підприємствами на ринку харчової продукції.


ISBN 0000000000

А.І. Гончаренко, Б.В. Погріщук. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2011. - 250 с.

Навчальний посібник з дисципліни „Фінансовий ринок” складається з дев’яти тем, у яких представлені практичні вправи і завдання спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. До кожної теми наводяться основні поняття, питання до семінарських занять, тести, структурно-логічні схеми, економічні диктанти, теми рефератів, практичні вправи і завдання тощо. Представлено завдання для самостійної роботи та індивідуальної навчально- дослідної роботи. Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


ISBN 0000000000

Страхування: Навчально-методичний посібник – Добіжа Н.В. – Тернопіль: Крок 2011. – 213 с.

У посібнику розглянуто зміст, характер, та основи страхової діяльності, особливості різних видів страхування, що здійснюються на страховому ринку України. Структурно посібник побудований так, що дозволяє студенту отримати повну інформацію щодо дисципліни „Страхування” і складається з 12 тем. Кожна тема включає опорний конспект лекцій, план практичного заняття, практикум. З метою покращення засвоєння теоретичного матеріалу, у посібнику автор надає термінологічний словник, завдання для перевірки знань, перелік питань для самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, напряму „Економіка і підприємництво”.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник. Лист №1.4/18-Г-354 від 25.03.10

ISBN 978-966-2362-54-3

Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 458 с.

В навчальному посібнику-практикумі викладено методичні засади планування діяльності підприємства. Посібник містить завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, необхідні для планування вхідні дані, тести, термінологічний словник тощо. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять проблеми планування діяльності підприємства.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-347 від 25.03.2010

ISBN 978-966-654-254-3

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Урочиста посвята у студенти першокурсників ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ!

Багатоголосий вересень знову дав клич

Детальніше >>
 
Вітаємо з Днем Знань!

Дорогі студенти Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Детальніше >>
 
ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ запрошує на День знань!

Академічна спільнота

Детальніше >>
 
Дитячий будинок у Меджибожі

Великі вітання Вам із славного містечка Меджибіж!

Детальніше >>
 
Практичні заняття для юристів

Днями у студентів спеціальності "Право"

Детальніше >>
 
Вінницька студентська весна 2017

Днями у Вінниці в межах проведення Дня Європи в Україні

Детальніше >>