Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ

Напрями підготовки

Підготовка за напрямком «Фінанси і кредит»

Кафедра „Фінанси і кредит” здійснює підготовку бакалаврів (4 роки), спеціалістів (1 рік) і магістрів (1,5 року) зі спеціальності «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. Підготовка магістрів проводиться в межах магістерської програми «Управління державними фінансами». Після закінчення навчання за спеціальністю «Фінанси і кредит» фахівець-фінансист може працювати у таких фінансових установах: Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів, Державній казначейській службі, Державній митній службі, Державній фіскальній службі, Державних позабюджетних фондах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах різних форм власності. Здійснювати викладацьку та наукову діяльність. Серед наших випускників – економісти, фінансисти, експерти та керівники банків, викладачі, менеджери, фінансові аналітики, працівники державної служби всіх рівнів, що працюють як в Україні, так і за кордоном. Двері кафедри – завжди відчинені для студентів, які бажають навчатися, творити та застосовувати одержанні знання, окреслювати напрями майбутніх досліджень та бути справжніми фахівцями своєї справи.

Підготовка за напрямом «Облік і оподаткування»

Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (4 роки навчання) та «магістр» (1,5 років навчання) на денній та заочній формах навчання. Під час навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти вчаться розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сферах обліку, аудиту та оподаткування, що передбачає застосування провідних теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю умов. Навчання здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій та з застосуванням новітніх педагогічних методик. Фахівець з обліку і оподаткування здатний виконувати професійні обов’язки й обіймати посади на підприємствах, організаціях і установах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Серед наших випускників є: головні бухгалтери, фінансові директори, бухгалтери-ревізори, керівники аудиторських фірм, аудитори, бухгалтери-експерти, підприємці, наукові співробітники, викладачі. Навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» - це не тільки уроки економічної грамотності, обліку, оподаткування, а ще й уроки ораторського мистецтва, педагогічної майстерності та постійний пошук наукового потенціалу у наших студентів.

Підготовка за напрямом «Економіка»

Кафедра економіки підприємств і корпорацій здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) та магістрів (1,5 роки) за спеціальністю «Економіка» денної та заочної форми навчання. Під час навчання за спеціальністю «Економіка» у студентів формуються професійні компетенції з бізнес-моделювання, обґрунтування проектних рішень, планування, консультування з економічних питань, викладання економіки в закладах освіти. Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням сучасних форм і методів навчання – тренінгів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій за участю фахівців провідних підприємств та установ м. Вінниці. Випускники спеціальності «Економіка» можуть працювати на підприємствах і в установах усіх галузей народного господарства, всіх форм власності та господарювання на посадах: керівника підприємства, віце-президента з економіки, начальника планово-фінансового відділу, завідувача економічного відділу, начальника відділу управління виробництвом та маркетингом, головного, провідного спеціаліста з економіки, керівника відділу збуту та постачання, керівника аналітичного відділу, керівника відділу аналізу та моніторингу ринку, економіста з внутрішньогосподарських відносин, економіста з оплати праці.

Підготовка за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кафедра економіки підприємств і корпорацій здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. Закінчивши навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» фахівці можуть заснувати власний бізнес і займати високооплачувані посади пов’язані з підприємництвом: директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо), керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного, керівник підприємства сфери послуг; пов’язані з торгівлею: директор малої торговельної фірми, керівник магазину, менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, менеджер ресторану, кафе, бару, підприємства; пов’язані з біржовою діяльністю: фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер, фахівець із біржових операцій, аукціоніст (ліцитатор), торговельний брокер (маклер). Якщо ви талановита, активна, цілеспрямована людина і бажаєте досягти своєї мети то ми з радістю зустрінемо вас у якості студента спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»!

 
Урочиста посвята у студенти першокурсників ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ!

Багатоголосий вересень знову дав клич

Детальніше >>
 
Вітаємо з Днем Знань!

Дорогі студенти Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Детальніше >>
 
ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ запрошує на День знань!

Академічна спільнота

Детальніше >>
 
Дитячий будинок у Меджибожі

Великі вітання Вам із славного містечка Меджибіж!

Детальніше >>
 
Практичні заняття для юристів

Днями у студентів спеціальності "Право"

Детальніше >>
 
Вінницька студентська весна 2017

Днями у Вінниці в межах проведення Дня Європи в Україні

Детальніше >>