Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Вільчинська (Лисюк) Олена Миколаївна

В.о. завідувача кафедри ГФД, доцент,
кандидат економічних наук,


Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю „Математика” і отримала кваліфікацію „Математик, викладач” та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Фінанси” і отримала кваліфікацію „Економіст”. У 2004 році закінчила аспірантуру при Тернопільській академії народного господарства зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. 15 грудня 2005 року отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання (ДК №030475). 18 лютого 2010 року отримала атестат доцента кафедри інформаційних систем в економіці (12ДЦ №022944). Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання та прогнозування економічних явищ і процесів. Автор понад 50 наукових праць, з них одна монографія та три навчальні посібники з грифом МОН України.


Сірко Анатолій Васильович

Професор,
доктор економічних наук


Освіта вища економічна, педагогічна. Економіст, викладач політичної економії. (Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1980). Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія (2005); професор (2007). Автор понад 160 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. монографії „Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики” (2004), 3 навчальних посібників з економічної теорії, політекономії, макроекономіки. Член спеціалізованих вчених рад ТНЕУ та ВНАУ. Коло наукових інтересів: історія і методологія економічної теорії, теорія власності, корпоративне управління, інституційні проблеми ринкової трансформації постсоціалістичної економіки.


Грищенко Ірина Василівна

Викладач
.


Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Ревізія і контроль» (2000 р.). Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць. Закріплена здобувачем при Хмельницькому національному університеті. Галузь наукових інтересів – структура системи оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства. Опублікувала понад 40 наукових і навчально-методичних праць.


Зарішняк Інна Миколаївна

Доцент,
кандидат педагогічних наук


У 1991 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського та здобула кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури» за спеціальністю «Російська мова і література». У 2000 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти» та працювала в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова. У 2003 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Працює над проблемою дидактичної емоційної взаємодії між викладачем і студентами. Автор більше 40 наукових і навчально-методичних праць.


Козловський Андрій Володимирович

Доцент,
кандидат технічних наук


У 1997 році закінчив Вінницький державний технічний університет (сьогодні Вінницький національний технічний університет) за спеціальністю „Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління” і отримав кваліфікацію „Магістр”, у 1999 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Фінанси і кредит” і отримав кваліфікацію „Економіст”. Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив 27 жовтня 2000 року у спеціалізований раді Д05.052.02 Вінницького державного технічного університету МОН України за спеціальністю „Інформаційно-вимірювальні системи”. 15 грудня 2005 рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління. Працює у ВННІЕ ТНЕУ з 1998 року на посадах старшого викладача, завідуючого навчальної лабораторії, завідуючого кафедри інформаційних систем в економіці (2001-2013 рр.), в.о. завідувача кафедри ГФД (2013-2015 рр.), а сьогодні - доцент кафедри. Наукові інтереси: проблеми створення і застосування інформаційно-вимірювальних систем у техніці та економіці. Автор 74 наукових і навчально-методичних праць, серед яких два патенти на винаходи, три монографії, п'ять навчальних посібники з грифом МОН України. Наказам МОН України №1484-К від 25.12.2008 р. нагороджений Почесною грамотою МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №228-К від 18.05.2011р. нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти України".

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Наукові профілі Google Scholar, ORCID, ResearcherID

Перелік публікацій: за видами публікацій


Мовчан Лариса Григорівна

Доцент,
кандидат педагогічних наук


Закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського та отримала диплом з відзнакою. 9 років працювала у школі вчителем, має кваліфікацію вчителя І категорії. У 1995 році пройшла стажування за конкурсом у Британській Раді м. Києва. З 2000 до 2004 року обіймала посаду перекладача-координатора якості на Спільному українсько-австрійському підприємстві «Поділля-ОБСТ». З 2006 року працює викладачем англійської та німецької мов Вінницького інституту економіки ТНЕУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція». Під час проведення дисертаційного дослідження вивчала документи Ради Європи з питань мовної політики та іншомовної освіти у Страсбурзі, науково-педагогічну літературу в університетах м. Мальмо та Лінчопінгу (Швеція). Має більше 30 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі у міжнародних виданнях.


Паночишин Юрій Миколайович

Доцент,
кандидат технічних наук


У 2001 році закінчив Вінницький державний технічний університет, де здобув кваліфікацію магістра комп’ютеризованих систем автоматики та управління за спеціальністю "Системи управління та автоматики" і Тернопільську академію народного господарства, де здобув кваліфікацію економіста за спеціальністю "Фінанси і кредит". З 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі Вінницького національного технічного університету. 28 січня 2005 року захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Вінницького національного технічного університету і рішенням президії ВАК України від 13 квітня 2005 року отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Математичне моделювання та обчислювальні методи". Рішенням атестаційної колегії МОН України від 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем в економіці. З 2005 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету. Наукові інтереси: математичне моделювання, інформаційні системи. Автор більше 50 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 1 патент на винахід, 2 авторських свідоцтва на комп’ютерні програми, 8 методичних вказівок.


Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Доцент,
кандидат педагогічних наук


Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю “Математика та основи інформатики”. З 2005 по 2009 роки навчалася в аспірантурі при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 25 листопада 2009 року захистила дисертаційну роботу на тему: “Підготовка майбутніх економістів до розв’язування творчих фахових завдань засобами моделювання” у Спеціалізованій вченій раді К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського Міністерства освіти і науки України і рішенням президії Вищої атестаційної комісії від 10 березня 2010 року отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2013 року присвоєне вчене звання доцента кафедри інформаційних систем в економіці. Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 2012 рік. З 2004 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. Стаж педагогічної роботи 19 років. Досліджує проблеми реалізації адаптивної концепції математичної освіти у професійній підготовці студентів економічних вищих навчальних закладів. Опублікувала понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Серед них один навчальний посібник, дванадцять методичних розробок та ін.


Творун Світлана Олександрівна

Доцент,
кандидат історичних наук


У 1982 році закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту і здобула кваліфікацію «Вчитель історії та суспільствознавства» за спеціальністю «Історія». У 1987 році закінчила аспірантуру Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України за спеціальністю 07.00.05. «Етнологія» і у 1993 році захистила дисертацію на тему «Аграрні звичаї і обряди українців Поділля» та отримала науковий ступінь кандидата історичних наук. У 2006 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнонаукових гуманітарних дисциплін. Автор більше 40 наукових і навчально-методичних праць, та 26-ти науково-популярних телевізійних фільмів і телепередач.


Собчук Марина

Лаборант


У 2013 році закінчила Хмільницьку середню загальноосвітню школу 1-3 ступенів №3. З вересня 2013 студентка Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю "Економіка".


Напрями роботи кафедри

В умовах глобалізації та інформатизації суспільства, комп’ютеризації всіх галузей діяльності людини все більшої значущості набувають не лише професійні, але й базові, соціальні, комунікативні та інформаційні компетенції. Гуманітарні та фундаментальні дисципліни дають можливість майбутнім економістам усвідомити власні індивідуальні потреби та можливості, свій особистий потенціал, зрозуміти історичні, соціальні та політичні процеси в країні та світі, опанувати державну та іноземну мови; дістати ґрунтовні знання комп’ютерної техніки, інформаційних систем у поєднанні зі знаннями математики для економістів, економетрії, статистики; навчитися логіці нового економічного мислення і економічної культури, опанувати базові методи аналізу економіко-господарських процесів, набути навичок цілісного наукового уявлення про функціонування сучасної економіки на національному та світовому рівнях.

Стратегія розвитку кафедри

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні та спираючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена довгострокова стратегія розвитку, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

 • Формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа аспірантів та пошукувачів.
 • Перехід від традиційної моделі навчання до синергетичної, яка включає: а) відкритість освіти та творчий характер навчання; б) вільне користування різними інформаційними системами; в) особистісну спрямованість навчального процесу; г) зміну ролі викладача: перехід до співпраці та співтворчості.
 • Розробка та впровадження в навчальний процес інституту інноваційних педагогічних технологій навчання під час лекційних та практичних занять.
 • Розробка та впровадження в навчальний процес інституту новітніх форм організації самостійної роботи студентів (тести, електронні підручники тощо).
 • Підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури.
 • Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.
 • Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.
 • Залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.
 • АРМ економіста
 • Вища математика
 • Державне регулювання економіки
 • Економетрика
 • Економетрія
 • Економічна історія
 • Економічна теорія
 • Економічна стійкість підприємства
 • Іноземна мова (англійська мова)
 • Інтелектуальна власність
 • Інформатика
 • Інформатика і комп'ютерна техніка
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (теор. част.)
 • Інформаційні системи і технології на підприємствах
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Історія економічних вчень
 • Історія економіки та економічної думки
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Історія України та української культури
 • Кількісні методи фінансового прогнозування
 • Логіка
 • Логіка для юристів
 • Латинська мова
 • Макроекономіка
 • Математичне програмування
 • Методика наукових досліджень
 • Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії
 • Мікроекономіка
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Основи наукових досліджень
 • Основи охорони праці
 • Політична економія
 • Політологія
 • Правова статистика
 • Система технологій
 • Соціологія
 • Статистика
 • Стратегічна стійкість підприємства
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Фінансова математика
 • Фінансовий ризик і методи його вимірювання
 • Цивільна оборона
 • Цивільний захист і безпека життєдіяльності

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін (ГФД) створена в 2013 році внаслідок реорганізації ВННІЕ ТНЕУ. До її складу увійшли висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії (створена у 1999 році), інформаційних систем в економіці (створена у 2001 році) та загальнонаукових гуманітарних дисциплін (створена у 2005 році). Кафедра ГФД відповідає за підготовку студентів всіх спеціальностей Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету за гуманітарним, комп’ютерно-математичним і фундаментальним економічним напрямами на всіх етапах підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Станом на 1 вересня 2015 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 10 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 6 кандидатів наук, доцентів; 1 кандидат наук на посаді доцента; 2 викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, який реалізується в науковій роботі двох молодих вчених кафедри ГФД, які працюють над кандидатськими дисертаціями.

До складу кафедри ГФД входить обчислювальний центр, обладнаний сучасними комп’ютерами, навчальним обладнанням, периферійними пристроями та постійним доступом до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет на швидкості 24 МБіт.

Кафедра знаходиться в кабінеті №412 (4-й поверх); телефон: (0432) 55-32-30, внутрішній номер 7-555.

Сірко А.В. Економічна теорія: політекономія: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 416 с.

У посібнику послідовно і логічно струнко викладено політико-економічні аспекти сучасної економічної теорії, виходячи із досягнень економічної науки, апробованих господарською практикою світової цивілізації, а також враховуючи реалії трансформаційної економіки України. Суттєвою перевагою даного посібника є також простота і дохідливість викладення матеріалу, наявність довідкового апарату щодо вжитих у ньому іншомовних понять та згаданих персоналій, розгорнутого словника економічних термінів. Посібник рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


.

ISBN 978-617-673-308-9

Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Погріщук Б.В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 463 с.

У посібнику викладено основи інформаційних технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп'ютерів, прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, висвітлено основи побудови комп'ютерних мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто питання комп'ютерної безпеки. Наведений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто цікавиться сучасними персональними комп'ютерами і використовує їх для розв'язання практичних задач.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-2180 від 7 грудня 2007р.)

ISBN 978-966-346-778-8

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2010. – 372с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи економіко-математичного моделювання економіки: економіко-математичні методи і моделі задач математичного програмування, статистичного аналізу даних, ряд моделей та методів економетрії, прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності і ризику. До кожної теми подаються докладні теоретичні відомості, практичні приклади їх застосування, добірка типових задач економічного змісту для самостійного розв’язання та запитання для самоперевірки. Матеріал даного навчального посібника дає читачам повну уяву про можливості практичного використання методів економіко-математичного моделювання і персональних комп’ютерів для вирішення конкретних економічних задач. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економіко-математичного моделювання.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-28 від 09.01.2009 р.)

ISBN 978-966-2362-15-2

Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Погріщук Б.В. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник.– Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2007. – 340с.

У посібнику викладено теортетичні основи інформатики, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, описано прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, подано основи побудови комп’ютерних мереж, в тому числі глобальної мережі Інтернет, приділено увагу питанням комп’ютерної безпеки. Викладений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання, а також може виявитися корисним для тих, хто цікавиться сучасними персональними комп’ютерами та використовує їх для розв’язання практичних задач.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист 1.4/18-Г-2180 від 07.12.2007 р.

ISBN 966-451-011-4

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Економетрія. Навчальний посібник. – Тернопіль: ТОВ „Новий колір”, 2007. – 240с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи побудови економетричних моделей, які кількісно-описують взаємозв’язки між економічними показниками. На основі наведеного теоретичного матеріалу розроблено лабораторний практикум розв’язання економетричних задач за допомогою ПК з використанням електронних таблиць Excel. Містить математико-статистичні таблиці, а також завдання та запитання для самостійної роботи студентів. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економіко-математичного моделювання.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-644 від 25.04.2007 р.)

ISBN 978-966-2061-08-6

І.С.Ткаченко, О.М.Лисюк. Регіональна економіка: аспекти математичного моделювання. Монографія. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2006.-160с.

Монографія містить результати дослідження розвитку економіки регіону засобами економіко-математичного моделювання. У монографії розглянута методика визначення мікроекономічних та галузевих показників розвитку економіки регіону та побудована факторна модель показників регіонального розвитку. Запропонована цілісна концепція моделювання соціально-економічної діяльності регіону. На основі концепції з використанням апарату теорії рівноваги динамічних систем побудовано взаємозв’язані динамічні регіональні моделі руху фінансових і товарних ресурсів, діяльності домашніх господарств та грошово-кредитної системи.


Рекомендовано до видання Вченою радою Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №6 від 25.01.2006 р.)

ISBN 966-8300-424

Ніколюк П.К., Погріщук Б.В. Математика для економістів. Навчальний посібник. - Тернопіль: ФОП Кошлатий Є. А., 2006. – 284 с.

В навчальному посібнику приведений необхідний теоретичний матеріал з вищої математики, теорії ймовірностей, математичної статистики, основ кореляційного та регресивного аналізу, методів оптимізації та математичного моделювання. Матеріал адаптований для розв'язування прикладних задач з економічним змістом. Розглянуті завдання, що дозволяють зрозуміти і ефективно використовувати в практичній діяльності набуті теоретичні знання. Матеріал подається в стислій формі і без доведень, але з наочною інтерпретацією розглянутої теми.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18-Г-873 від 09.10.2006 р.

ISBN 966-96536-7-3

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Основи економічного прогнозування. Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 248с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи економічного прогнозування з метою познайомити читача з методами економічного прогнозування та реалізацією задач прогнозування за допомогою ПК. Зміст і структура посібника орієнтовані на послідовне викладення теоретичних і методологічних основ економічного прогнозування, методів побудови прогнозів та їх практичної реалізації, наявного програмного забезпечення процесу прогнозування розвитку економічних систем. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економічного прогнозування.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2 – 655 від 16.03.2006 р.

ISBN 966-8818-07-5

Погріщук Б.В., Козловський А.В. Інформаційні системи і технології в економіці. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповн. та переробл. – Вінниця: ВІЕ ТДЕУ, 2005. – 220с.

В посібнику розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи, методи і засоби створення автоматизованих інформаційних систем в економіці. Запропоновано завдання для виконання самостійної роботи з курсу.


Перше видання навчального посібника рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18.2-1323 від 15.06.2004 р.

ISBN 966-528-187-2

Дубовой В.М., Кабачій В.В., Паночишин Ю.М. Контроль та керування в мережах теплопостачання. Монографія. - Вінниця УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 190с.

В роботі розглядаються теоретичні та прикладні аспекти проблеми контролю та керування в мережах теплопостачання. Пропонуються нові математичні моделі системи опалення багатоквартирних житлових будинків, сенсора теплового потоку, вимірювального каналу системи контролю житлових будинків, а також моделі і методи для оцінювання стану та керування потокорозподілом в мережах теплопостачання.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №9 від 28 квітня 2005р.)

ISBN 966-641-148-2

Козловський А.В., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О. Мікропроцесорні засоби вимірювального контролю пускового моменту. Монографія. – Вінниця: „УНІВЕРСУМ - Вінниця”, 2005. – 125с.

Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежностей пускового моменту від кута повороту ротора електричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги живлення. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підгрунтям для побудови автоматизованих засобів контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студетнів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.


Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №5 від 20 грудня 2004 року).

ISBN 966-641-124-5

Козловський А.В., Кухарчук В.В. Інформаційно-вимірювальна система для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності. Монографія. - Тернопіль: Астон, 2004. – 144 с.

Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежностей пускового моменту від кута повороту ротора електричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги живлення електричного двигуна. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підгрунтям для побудови сучасних інформаційно-вимірювальних систем з покращеними метрологічними характеристиками. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студетнів вищих навчальних закладів , що спеціалізуються в даній галузі вимірювальної та інформаційної техніки.


Рекомендовано до видання Вченою радою Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 3 листопада 2004 року).

ISBN 966-308-106-6

Сірко А.В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики: Монографія. – К.: Імекс, 2004. – 414 с.

У монографії розглядаються теоретичні та практичні проблеми становлення й розвитку корпоративних відносин у постсоціалістичній економіці. Грунтовно проаналізовані методологічні засади сучасної теорії корпорації як суб’єкта економічного процесу, дана сутнісна характеристика та уточнені тенденції еволюції структури корпоративної власності. Досліджена специфіка формування та проблеми функціонування корпоративного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України, їх детермінованість глибинними процесами первісного нагромадження капіталу, зрощення державної політики та великого бізнесу. Особлива увага приділена питанням формування ефективної системи корпоративного управління, ролі держави у її інституційному забезпеченні, а також досліджуються питання ефективності участі інтегрованих корпоративних структур у процесах реструктуризації національної економіки.


.

ISBN 966-7822-78-8

Погріщук Б.В., Козловський А.В. Інформаційні системи і технології в економіці. Навчальний посібник. – Вінниця: ВІЕ ТАНГ, 2004. – 164с.

В посібнику розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи, методи і засоби створення автоматизованих інформаційних систем в економіці.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18.2-1323 від 15.06.2004 р.

ISBN 966-96291-7-9

Загальний курс теоретичної економіки: Навч. посіб. / В.В. Зянько, М.І. Небава, А.В. Сірко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. – 252 с.

У посібнику викладаються вузлові питання теоретичної економіки з урахуванням досягнень економічної науки та світової господарської практики, а також завдань та проблем економіки перехідного суспільства. Важливе значення приділяється вивченню економічних термінів, принципів функціонування та закономірностей розвитку ринкової економічної системи. Посібник рекомендований Ученою радою ВДТУ як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей.


.

ISBN 000-000-0000

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб для себе].

 
Урочиста посвята у студенти першокурсників ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ!

Багатоголосий вересень знову дав клич

Детальніше >>
 
Вітаємо з Днем Знань!

Дорогі студенти Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Детальніше >>
 
ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ запрошує на День знань!

Академічна спільнота

Детальніше >>
 
Дитячий будинок у Меджибожі

Великі вітання Вам із славного містечка Меджибіж!

Детальніше >>
 
Практичні заняття для юристів

Днями у студентів спеціальності "Право"

Детальніше >>
 
Вінницька студентська весна 2017

Днями у Вінниці в межах проведення Дня Європи в Україні

Детальніше >>